Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy „Alchi Poznań” działający pod adresem alchipoznan.pl, prowadzony jest przez AlchiPoznań Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu przy ul. Armii Poznań 93A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7831800416, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze od daty zaksięgowania płatności za zamówiony towar.
 4.  Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.
 5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  • przelewem bankowym na konto sklepu.
  • za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl
 10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy (brutto):
  1. Przesyłka (KARTON):
   • do 20 kg – 26 zł
  2. Przesyłki paletowe – Ceny:
   • od 20 kg do 100 kg – 130 zł
   • od 100 kg do 300 kg – 140 zł
   • od 300 kg do 500 kg – 165 zł
   • od 500 kg do 700 kg – 185 zł
   • od 700 kg do 800 kg – 215 zł
  • Usługi dodatkowe:
   • PDI (kurier ma obowiązek zadzwonić przed dostawą) + 4 zł
   • Doręczenie w sobotę + 40 zł
  • Dostawy po zaksięgowaniu zapłaty w terminie do 10 dni roboczych (standardowo 5 dni roboczych).
 11. Do zawarcia umowy sprzedaży w każdym przypadku dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 12. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
 13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Alchi Poznań”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
 16. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania prosimy o spisanie protokołu szkody i nie przyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki prosimy podać – rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny. O w/w sytuacji proszę niezwłocznie powiadomić sprzedawcę (biuro@alchipoznan.pl). W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt (biuro@alchipoznan.pl). W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. Koszty przesyłki do klienta ponosi Sklep, kosz przesyłki zwrotnej Klient. Prosimy przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem. Pozwoli to na ustalenie właściwej procedury zwrotu. Klient nie ma prawa zwracać towaru, który został wyprodukowany pod indywidualne zamówienie. Zwrotowi nie podlegają zamówienia złożone przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 17. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres AlchiPoznań Sp. z o.o., ul. Armii Poznań 93A, 62-030 Luboń. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
Twój koszyk